top of page

FEEDBACK GAME

Working Over Coffee

גאה להשיק בשעה טובה, פרוייקט ייחודיי שיזמתי, פיתחתי, הובלתי והטמעתי A-Z 

לרבות ניסוח השאלות והחוקים, יצירת הערכה / משחק והדרכת מנהלים. 

מדובר במשחק השראה שנולד מתוך הצורך לשדרג את שיחות המשוב ולהפוך אותן לכלי משמעותי ואפקטיבי בכל שדרה ניהולית.

כל מנהל/ת מכיר/ה את ההתלבטויות לפני שיחת משוב - איך להתחיל, מה להגיד, מה לשאול? מה המינון הנכון?

מעכשיו - תוכלו להיעזר בפתרון יצירתי - משחק, שמאפשר למנהלים ולעובדים לקיים שיחת משוב / שיחה על פיתוח אישי בצורה קצת אחרת.

המשחק מרענן, שובר את הקרח, מזמן שיח עמוק, מסייע הן למנהל/ת והן לעובד/ת לפתוח את החשיבה 

ויכול להתלוות לשיחת המשוב ככלי תומך. 

למשחק שימושים רבים בשיחות שוטפות, ישיבות צוות, שיחות פידבק, שיחות על פיתוח אישי ועוד

עד כה נאספו פידבקים מצויינים משימוש במשחק:

"השימוש במשחק פשוט, גמיש ומפתח את השיחה לכיוונים מפתיעים"

"גיליתי דברים חדשים על העובדים שלי גם לאחר שנים רבות של עבודה משותפת"


אשמח לסייע לכם ליצור את המשחק שלכם!

ניתן לשלב במשחק את הערכים והייחודיות של כל ארגון 

מוזמנים ליצור איתי קשר

Feedback Game: Projects
bottom of page